O nas

Uzależnienia to poważne zagrożenie, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji.

Szybkie tempo życia, trudna sytuacja materialna, rozluźnienie więzi rodzinnych, zniechęcenie i apatia powodują, iż człowiek zwraca się w stronę sztucznych sposobów poprawienia sobie samopoczucia. Jest to sposób bardzo ryzykowny, zwłaszcza dla młodego organizmu. Dlatego też obowiązkiem dorosłych jest dostarczenie młodym ludziom koniecznej wiedzy i umiejętności, aby potrafili mądrze dokonywać wyboru.

Zajęcia realizowane w ramach programów są bezpłatne i mają na celu promowanie zdrowego stylu życia, niesienie pomocy terapeutycznej, psychologicznej i socjalnej rodzicom, dzieciom oraz  młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach zajęć opiekunowie grup proponują:

  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • zajęcia integracyjne,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe,
  • wycieczki piesze i autokarowe,
  • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
  • spotkania organizowane z okazji np. Dnia Rodziny, Dnia Dziecka, Mikołajek, Andrzejek, …
  • propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień,
  • zajęcia poświęcone omawianiu i rozwijaniu własnych zainteresowań.