Kontakt

Świetlica Socjoterapeutyczna im. Św. Ks. Z. Gorazdowskiego
prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Rynek 37
59-420 Bolków

Tel.: (75) 741-37-83

e-mail: swietlica_xzg@wp.pl

Nr konta:  Bank Spółdzielczy Jawor O/Bolków 63 8647 1059  0411 8826  2000  0101